Sisältö ja työkalut

Dokumentointi

Toiste tekee dokumentoinnista helppoa. Voit dokumentoida kännykällä tai tabletilla suoraan työmaalta.

Kuvien ja pohjakuvamerkintöjen käyttäminen nopeuttaa ja selkeyttää dokumentointia. 

Dokumentit ovat heti näkyvissä hankkeen kaikille osapuolille. Voit määritellä osapuolille muokkaus- tai katseluoikeudet heidän roolinsa mukaisesti.

Tablet

Viestintä

Viestintä osoittautuu usein kompastuskiveksi rakennusprojekteissa. Toisteen avulla saat asiat luistamaan ja tiedon kulkemaan kuin itsestään. Toisteessa hankkeen kaikki osapuolet käyttävät samaa helppokäyttöistä pilvipohjaista verkkopalvelua. Kaikki hankkeeseen liittyvä informaatio löytyy henkilökohtaisten sähköpostilaatikoiden sijaan yhteisestä tietovarastosta ja on sieltä kaikkien osallistujien käytettävissä. Informaatio liittyy aina myös asiayhteyteen ja on siksi helposti seurattavissa.

Viestina

Prosessit

 • icon10.jpg#asset:45Huomiot kirjataan järjestelmään ja työpyynnöt lähetetään suoraan työmaalta.
  Muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamista ei tarvita.
 • icon11.jpg#asset:46Huomioihin liittyvät tilatiedot luetaan mobiililaitteella suoraan järjestelmästä. 
  Manuaalisen työn tarve ja virheiden määrä vähenevät.
 • icon12.jpg#asset:47Dokumentoinnissa käytetään kuvia ja pohjakuvamerkintöjä.
  Kirjoittamisen, kuvailun ja muun manuaalisen työn tarve vähenee.
 • icon13.jpg#asset:48Kaikki hankkeeseen liittyvä informaatio löytyy yhteisestä tietovarastosta eikä henkilökohtaisista sähköpostilaatikoista.
  Tiedonkulku paranee.
 • icon14.jpg#asset:49Tehtäviä vakioidaan esim. turvallisuusmittauslomakkeella.
  Työskentely tehostuu ja ylimääräisistä työvaiheista päästään eroon.
 • icon15.jpg#asset:50Työpyynnöt lähetetään suoraan työmaalta ja ne kuitataan tehdyksi samaan järjestelmään.
  Tehokasta ja kätevää.

Mittarit

TR-mittari on rakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmä, jonka avulla saadaan selville työmaan työturvallisuuden taso. Toisteen mobiilisovelluksen ja tabletin avulla TR-mittaus sujuu kätevästi. Lomakkeelle kirjataan kustakin kohteesta oikein/väärin -havainnot sen mukaan, täyttääkö se työsuojelutarkastuksessa hyväksytyn turvallisuustason. Väärin-havainnoista voit tehdä järjestelmän kautta välittömästi työpyynnön, joka näkyy saman tien kyseisen henkilön työlistassa. Jos kyseessä on kriittinen korjaus, sen voi merkitä kiireelliseksi. Asiaa selventämään voit ottaa kohteesta kuvan ja liittää sen työpyyntöön. Kun asia on korjattu, se kuitataan tehdyksi ja näkyy järjestelmässä valmiina. Mittauskierroksen jälkeen järjestelmä laskee työmaan TR-tasoprosentin.

 • Valokuvat ja pohjakuvamerkinnät helpottavat työskentelyä
 • Kaikki tiedot heti tallessa palvelimella
 • Huomautukset suoraan oikealle henkilölle
 • Automaattinen TR-tason laskenta
 • Helppo mittaus ilman paperitöitä


Tablet2

Seuranta

Toisteessa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeiden seurannan helppouteen ja monipuolisuuteen. Visuaalisen esitystavan ansiosta yleiskuva hankkeen etenemisestä on mahdollista saada yhdellä silmäyksellä. Mm. kehittämistä kaipaavat osa-alueet selviävät helposti samoin kuin eri toimijoiden laaduntuottokyky ja aktiivisuus.

Seuranta