Toimialat03

Kiinteistönomistajat

Kun rakentamisen aikaiset työvaiheet on dokumentoitu kunnolla, kertyy siitä kiinteistönomistajalle arvokas tietopankki hyödynnettäväksi myöhemmin esim. korjauksia suunniteltaessa.

Toiste on jokapäiväinen apuväline myös huoneistoissa tehtävien huolto- ja korjaustöiden hallinnointiin ja dokumentointiin. Isännöitsijä tai huoltomies voivat tehdä työtilauksen esimerkiksi sähkömiehelle suoraan huoneistosta, jossa sähkövika on havaittu ja liittää tilaukseen sitä selventävän valokuvan. Tämä virtaviivaistaa tilausprosessia ja vähentää turhien käyntien määrää. Sähkömies dokumentoi työn ja tallentaa tietovarastoon, josta se löytyy tarvittaessa myöhemmin.

Toimialat02

Rakennusliikkeet ja urakoitsijat

Turvallisuusmittaukset, työvaiheiden dokumentointi ja työtilausten tekeminen suoraan työmaalta sujuvat Toisteen mobiilisovelluksen avulla vaivattomasti. Kuvien ja pohjakuvamerkintöjen käyttäminen nopeuttaa ja selkiyttää dokumentointia.

Omien tehtävälistojen hallinnointi on kätevää.

Työmaalta kerätty informaatio tallentuu tietopankkiin, josta se on kaikkien asianosaisten saatavilla, myös mobiilisti. Niinpä ajantasaiset versiot työmaalla tarvittavista dokumenteista kulkevat aina mukana ja löytyvät helposti.

Toisteeseen liitetyillä nfc-tunnisteilla voidaan työmaan arkea sujuvoittaa monin tavoin. Niihin voidaan tallentaa esimerkiksi tarkka tilatieto, joka mobiililaitteella luettaessa siirtyy suoraan järjestelmään. Tunnisteisiin voidaan tallentaa myös rakentajille avuksi esim. tiedot kyseisen tilan väreistä ja materiaaleista.

Rakennushankkeiden seuranta on tehty helpoksi. Visuuaalisen esitystavan ansiosta yleiskuva hankkeen etenemisestä on mahdollista saada yhdellä silmäyksellä.

Toiste nopeuttaa ja selkeyttää hankkeenaikaista dokumentointia ja viestintää -> Parempi rakentamisen laatu - nopeammin valmista.

Toimialat01

Suunnittelu- ja konsulttitoimistot

Suunnittelun ja rakentamisen aikainen viestintä sujuvoituu, kun hankkeen kaikilla osapuolilla on käytössään sama tietovarasto ja automaattiset syötteet hankkeen viimeisimmistä tapahtumista. Chatillä on helppo pitää yhteyttä muihin osapuoliin. 

Valvontakäyntien dokumentointi onnistuu helposti paikan päältä.  

Muutossuunnittelun lähtötiedot saatavissa kootusti.