Parantaa tuottavuutta

Tuottavuus paranee mm. turhia tehtäviä karsimalla. Kun huomiot kirjataan järjestelmään ja työpyynnöt lähetetään suoraan työmaalta, ei muistiinpanojen kirjoittamista ja puhtaaksikirjoitusta tarvita. Kuvien ja pohjakuvamerkintöjen käyttäminen nopeuttaa ja selkeyttää dokumentointia.

Parantaa työtyytyväisyyttä

Selkeän dokumentaation ansiosta rakentaminen sujuvoituu ja nopeutuu. Tuottavuuden lisäksi myos työtyytyväisyys lisääntyy. Kiinteistönomistajalle kertyy dokumentaatiosta arvokas tietopankki, josta on hyötyä mm. korjauksia suunniteltaessa.

Tehostaa viestintää

Viestintä tehostuu, kun kaikki hankkeeseen liittyvä informaatio löytyy samasta paikasta ja on kaikkien osallistujien käytettävissä. 

Parantaa johdettavuutta

Huomioihin ja tehtäviin liitettävät määrämuotoiset tunnisteet auttavat suurien tietomäärien hallintaa. Visuaalinen esitystapa puolestaan helpottaa asioiden seuraamista. Mm. kehittämistä kaipaavat osa-alueet löytyvät helposti ja eri toimijoiden laaduntuottokyky ja aktiivisuus selviävät yhdellä silmäyksellä.

Säästää aikaa

Järjestelmään kerran kirjattu tieto on hyödynnettävissä helposti myöhemmin.

Havainnot kirjataan suoraan kohteessa mobiililaitteella ja raportoidaan järjestelmästä ilman puhtaaksikirjoittamista ja muistelua.

Käytettävissä yli organisaatiorajojen

Organisaatiorajat eivät rajoita palvelun käyttöä. Toiste on pilvipalvelu, jonka käyttäjäksi sen hankkinut yritys voi kutsua myös muiden organisaatioiden edustajia.

Turvallinen pilvipohjainen verkkopalvelu

Toiste-pilvipalvelu on helposti ja nopeasti käyttöönotettava it-ratkaisu, joka skaalautuu käytön mukaan. Tunnistautumis- ja salausratkaisut ovat aina käytettävissä. Asiakkaamme tietävät aina, missä heidän tietonsa sijaitsevat.

Helppo käyttöönotto

Toisteen käyttöönotto ei vaadi IT-projektia eikä laajamittaista koulutusta. Palvelun intuitiivisen luonteen vuoksi sen käyttämisen oppii nopeasti. Lisää haluamasi käyttäjät palveluun ja he voivat aloittaa käytön välittömästi. Me hoidamme ylläpidon puolestasi.

Ja mitä muuta?

monitor.jpg

Ota selvää tilaamalla maksuton esittely!