Luotettava tietomallinnuksen tilannekuva - Mitä, miksi ja miten?

Tilannekuva on termi, jonka käyttö rakennusalalla on yleistynyt rutkasti viime vuosina. Termiä kuulee käytettävän melko monipuolisesti. Tilannekuva on kuvaus arvioitavien asioiden nykytilasta. Avainsana on nykytila, ei viikon tai kahden takainen tilanne.

Tilannekuvan tuottamisessa kannattaa hyödyntää erilaisia tietojärjestelmiä. Hankkeen osapuolet raportoivat työn etenemisestä ja iso kuva hahmottuu järjestelmään. Muuten hyvä, mutta kukaan ei halua lisätä raportointia työkuormaansa ja se jääkin helposti tekemättä. Tiedon pitäisikin syntyä työprosessin luontevana osana, jotta tilannekuva olisi luotettava ja reaaliaikainen.

Toisteessa suunnittelijan ei tarvitse olla motivoitunut tekemään raportointia tai syöttämään tietoja järjestelmään, vaan hänen tulee olla motivoitunut tuottamaan asiakkaan vaatimusten mukaista suunnitteluaineistoa. Samalla hän tosin tulee tehneeksi myös raportoinnin. Toistetta käytettäessä tiedon tuottaja hyötyy syöttämästään tiedosta itsekin.

Esimerkiksi suunnittelijalle Toiste toimii ajantasaisena tarkastuslistana. Sen avulla hän tietää, mihin asioihin pitää vielä kiinnittää huomiota, jotta vaatimuksen mukainen suoritus tulee tehtyä sovitussa aikataulussa. Tieto ja siitä jalostuva tilannekuva syntyvät tämän prosessin sivutuotteena.