Tietojohtamisen opeista apua rakennusprojektien hallintaan

Tietojohtaminen kuulostaa juhlalliselta tieteenlajilta. Käytännössä siinä yhdistetään informaatioteknologia, inhimillinen pääoma ja liiketoimintaympäristö. Nykyaikaisissa tietointensiivisissä organisaatioissa ja verkostoissa on paljon erilaista tietoa ja osaamista, joiden tehokas hallinta on avain niiden kehittymiseen. Tietojohtamisen näkökulmasta halutaan parantaa liiketoimintaprosesseja, helpottaa tiedonhallintaa tai muuten kehittää toimintaa.

Ja miten tämä liittyy Toisteeseen? Paljonkin.

Toiste on hyvä esimerkki tietojohtamisen oppeja hyödyntävästä pilvipalvelusta.

Toisteessa on kyse rakennusprojektien hallinnan helpottamisesta. Palvelu nostaa tietomallit johtamisen välineeksi ja kaikkien hankkeen osapuolten yhteiseksi alustaksi. Käyttötapauksiin perustuvien tietomallivaatimusten asettaminen, raportointi ja seuraaminen auttavat tiedon johtamisessa ja sisäänrakennetut prosessit ohjaavat käyttäjiä ja varmistavat näin laadukkaan lopputuloksen. Kun oikeaa tietoa tuotetaan oikea-aikaisesti oikeaan tarpeeseen, kaikki osapuolet hyötyvät.

Toisteen kaltaisen pilvipalvelun kehittämisessä tarvitaan soveltavaa osaamista muun muassa käyttökokemussuunnittelusta, ohjelmistokehityksestä, ylläpidosta, tietokannoista, tietovarastoista ja tietoturvasta. Lisäksi ohjelmistokehityksessä täytyy osata organisoida toiminta parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi, eli viimeisen päälle olevat tuotantoprosessit ja projektijohtaminen on myös oltava kunnossa.

Toisteen taustalla on pilvipohjaisten tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut Adalia Oy. Adaliassa osaaminen, johtaminen ja prosessit ovat yli 15 toimintavuoden aikana hioutuneet erinomaisen kuntoon. Rakennusalalle suunnatun palvelun suunnittelussa on tärkeää myös vahva toimialaosaaminen, jota löytyy Adalian rakennus- ja kiinteistöalaa palvelevasta yksiköstä.

Tietojohtamisella on ollut roolinsa myös Toisteen käyttäjäryhmien tiedontarpeisiin perustuvien prosessien määrittelyssä. Toisteessa esimerkiksi raportointi tehdään yksiselitteisiä tietomallivaatimuksia vastaan, millä varmistetaan oikean tiedon tuottaminen oikeaan tarpeeseen. Samalla Toisteen sisältämästä tiedosta tulee myös osa sitä käyttävien organisaatioiden ja verkostojen omaa tietojohtamista.

Käyttäjän näkökulmasta käyttämisen pitää olla helppoa, selkeää ja motivoivaa. Palvelu on viimekädessä juuri niin hyvä, kuin siinä käsiteltävä tieto on. Tietojohtamisen opeilla voidaan merkittävästi parantaa tiedon laatua. Siksi siihen on Toisteessa panostettu.

Ota yhteyttä, niin sovitaan esittely ja keskustellaan asiasta lisää!